Πολιτική Aπορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

GDPR banner.png

Τα παρακάτω συμμορφώνονται με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων

 

1.  Η δέσμευσή μας για το απόρρητο

2.  Πώς συλλέγει και διατηρεί η Energy Prime τα προσωπικά σας στοιχεία;

3.  Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγει και διατηρεί η Energy Prime;

4.  Πώς χρησιμοποιεί η Energy Prime τα προσωπικά σας στοιχεία;

5.  Σε ποιες περιπτώσεις η Energy Prime θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία;

6.  Άμεσο μάρκετινγκ

7.  Χρήση κυβερνητικών αναγνωριστικών

8.  Ποιότητα και ασφάλεια δεδομένων

9.  Χρήση ιστότοπου και Cookies

10.  Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

11.  Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία

12.  Πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία περί απορρήτου

13.  Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

 

1. Η δέσμευσή μας για το απόρρητο

 

H Energy Prime δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς διαχειρίζεται η Energy Prime τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτή η πολιτική δεν καλύπτει προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται ή κατέχονται από την Energy Prime  ή οποιονδήποτε από τους συναφείς οργανισμούς της (όπως ισχύει) σχετικά με τους υπαλλήλους της.

 

H Energy Prime δεσμεύεται από τις Eλληνικές Αρχές Απορρήτου στον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

- Law Enforcement Directive (EU) 2016-680 

- REGULATION (EU) 2016-679 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016-679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

και την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου για την υγεία των Πολιτειών και Επικρατειών), η οποία ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε, να αποκαλύπτουμε και να αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες και πώς τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να διορθώνουν τα προσωπικά τους δεδομένα πληροφορίες που κρατούνται για αυτά.

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική απορρήτου της Energy Prime ή θέλετε να σας στείλουμε ένα αντίγραφο αυτής της πολιτικής χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που παρέχονται παρακάτω.

 

2. Πώς συλλέγει και διατηρεί η Energy Prime τα προσωπικά σας στοιχεία;

 

Θα συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς μόνο με νόμιμα και δίκαια μέσα. Συνήθως συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία απευθείας από εσάς (ή από κάποιον που έχετε εξουσιοδοτηθεί να συνεργαστεί μαζί μας εκ μέρους σας), για παράδειγμα όταν:

 

•  ρωτάτε ή ζητάτε μια προσφορά για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πουλάμε.

•  υποβάλλετε αίτηση για ή αγοράτε ένα προϊόν διαθέσιμο μέσω της Energy Prime.

•  επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, μέσω e-mail ή μέσω διαδικτύου.

•  επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένου όταν ζητάτε προσφορά)

•  σας παρέχουμε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς. Ή

•  συμμετέχετε ή συμμετέχετε σε οποιεσδήποτε προσφορές, διαγωνισμούς, προσφορές ή άλλες προσφορές με την Energy Prime.

 

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία:

 

•  από άλλες εταιρείες, όπως άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σύγκρισης, εάν σας έχουν παραπεμφθεί.

•  από μάρκετινγκ και παρόμοιες λίστες που λαμβάνουμε από τρίτους.

•  από τρίτα μέρη για να βελτιώσουμε την ποιότητα των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε.

 

Εάν συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς από τρίτο μέρος, θα το πράξουμε μόνο χρησιμοποιώντας δίκαια και νόμιμα μέσα και εάν εμείς ή το τρίτο μέρος έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποκάλυψη.

 

Εάν μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία για κάποιο άλλο άτομο (όπως μέλος της οικογένειας), είναι σημαντικό να ενημερώσετε το άτομο ότι έχουμε συλλέξει τις πληροφορίες του και ότι μπορεί να ζητήσει πρόσβαση και διόρθωση των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με αυτό.

 

3. Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγει και διατηρεί η Energy Prime;

 

Τα είδη προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και διατηρούμε για εσάς θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες υπό τις οποίες συλλέγονται, συμπεριλαμβανομένου του εάν συλλέγουμε τις πληροφορίες από εσάς ως πελάτη, συμμετέχοντα πάροχο, ανάδοχο, ενδιαφερόμενο, αιτούντα εργασία ή με κάποια άλλη ιδιότητα.

 

Εάν ζητήσετε προσφορά για ένα προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται από τους συμμετέχοντες παρόχους μας, ενδέχεται να συλλέξουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να σας παρέχουμε την προσφορά. Για παράδειγμα, αν θέλετε να λάβετε προσφορά για την ασφάλιση υγείας, θα σας ζητήσουμε βασικές πληροφορίες σχετικά με τις οικογενειακές σας συνθήκες, προϋπάρχουσες συνθήκες υγείας και γενικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης. Με αυτές τις πληροφορίες θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε μια σύγκριση των πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε ποικίλλουν ανάλογα με τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Εάν αποφασίσετε να υποβάλετε αίτηση ή να αγοράσετε ένα προϊόν μέσω εμάς, θα σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

 

Τη στιγμή που συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα προβάλλουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου ή μια ειδοποίηση συλλογής, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε στις συγκεκριμένες περιστάσεις και πώς θα διαχειριστούμε αυτές τις πληροφορίες.

 

Εάν συνεργαστείτε μαζί μας με κάποια άλλη ιδιότητα (για παράδειγμα, ως συμμετέχων πάροχος, προμηθευτής ή ενδιαφερόμενος), ενδέχεται να συλλέξουμε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες επιλέγετε να μας παράσχετε.

 

Τυχόν προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε μέσω του ιστότοπού μας ή του κέντρου επικοινωνίας (για παράδειγμα, για λόγους σύγκρισης, απόκτησης προσφοράς ή αγοράς προϊόντων) συλλέγονται και αποθηκεύονται από το Energy Prime.

 

Για να παρέχουμε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε και να κρατήσουμε τις ευαίσθητες πληροφορίες σας (όπως ιατρικές ή ορισμένες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής). Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να λάβετε μια προσφορά σύγκρισης σχετικά με την ασφάλιση υγείας ή ζωής. Θα συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες για εσάς μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

 

Ορισμένα από τα προϊόντα που προσφέρονται από τους συμμετέχοντες παρόχους μας μπορούν να καλύψουν περισσότερα από ένα άτομα (για παράδειγμα, συμβόλαια ασφάλισης υγείας για οικογένειες και ζευγάρια που καλύπτουν δύο ή περισσότερα άτομα). Εάν μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τον σύντροφό σας ή έναν εξαρτώμενο, πρέπει να λάβετε την άδεια αυτού του ατόμου να μας δώσει τις πληροφορίες και να τους ενημερώσετε για αυτήν την πολιτική.

 

Εάν δεν είμαστε σε θέση να συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εάν μας παρέχετε εσφαλμένες ή ελλιπείς πληροφορίες, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή να συνεργαζόμαστε με εσάς ή τον οργανισμό με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι.

 

4. Πώς χρησιμοποιεί η Energy Prime τα προσωπικά σας στοιχεία;

 

Συλλέγουμε, διατηρούμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε προσωπικά στοιχεία ώστε να μπορούμε:

 

•  σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

•  αξιολογήστε την καταλληλότητά σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών προσφορών που έχετε εξαργυρώσει σε σχέση με την αγορά σας.

•  στην περίπτωση ορισμένων προϊόντων, όπως ασφάλιση κατοικίας και περιεχομένου, για να σας ενημερώσουμε ότι το προϊόν σας οφείλεται για ανανέωση και για να κανονίσει την ανανέωσή του.

•  επαληθεύστε την ταυτότητά σας και διαχειριστείτε τυχόν απορίες ή παράπονα που έχετε μετά τη χρήση των υπηρεσιών μας ή την αγορά ενός προϊόντος μέσω μας.

•  να σας ενημερώσουμε για άλλα προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθητικές προσφορές που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

•  βεβαιωθείτε ότι συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων παρόχων μας.

•  διεξάγουμε έρευνα και ανάλυση για να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για τα ενδιαφέροντά σας σε σχέση με τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της δυνατότητας ανάλυσης δεδομένων για να παρέχουμε στους πελάτες μας καλύτερες συγκρίσεις.

•  να αναπτύξουμε πληροφορίες από τις αλληλεπιδράσεις μας με τους πελάτες μας για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και τον τρόπο που τις παρέχουμε, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας.

•  Αναλύστε τις αλληλεπιδράσεις σας και τη χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών για να κατανοήσετε την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών μάρκετινγκ.

•  να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση πελατών παρακολουθώντας την υπηρεσία μας για ποιοτικό έλεγχο, ποιότητα και εκπαίδευση.

•  να εξετάσουν τους αιτούντες εργασία για τρέχουσα και μελλοντική απασχόληση

•  διαχειριστούμε τις σχέσεις μας με τους συμμετέχοντες παρόχους, προμηθευτές και ενδιαφερόμενους φορείς μας.

•  διαχειριζόμαστε την εσωτερική μας επιχείρηση, ιδίως χρηματοοικονομική διαχείριση, αναφορά και λογιστική 

•  και πληρούν τις κανονιστικές και νομικές μας υποχρεώσεις.

 

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς που απαιτούνται ή εξουσιοδοτούνται από ή βάσει του νόμου, συμπεριλαμβανομένων σκοπών για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Το λογισμικό Energy Prime είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων και  εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου  επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

5. Σε ποιες περιπτώσεις η Energy Prime θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία;

 

Εάν αποφασίσετε να υποβάλετε αίτηση για ή να αγοράσετε ένα συγκεκριμένο προϊόν μέσω του Energy Prime, θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στον πάροχο προϊόντων, ώστε να ολοκληρώσουμε την πώληση ή την αίτηση. Για ορισμένα προϊόντα που συγκρίνουμε, όπως ταξιδιωτική ασφάλιση και πιστωτικές κάρτες, θα στείλουμε τα προσωπικά σας στοιχεία απευθείας στον πάροχο προϊόντων, ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε την αγορά σας ή να υποβάλετε την αίτησή σας απευθείας στον πάροχο. Εάν ο πάροχος επικοινωνήσει μαζί σας απευθείας, μπορεί να μας παρέχει πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν την πολιτική.

 

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε τις υπηρεσίες σύγκρισης και να διεξάγουμε τις καθημερινές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών μας συμφωνούν να προστατεύουν το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και ότι τα χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής ή οποιαδήποτε ειδοποίηση συλλογής που σας παρέχουμε τη στιγμή που συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες.

 

Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών μας βοηθούν γενικά:

 

•  Βοηθώντας μας να εκπληρώσουμε τις προσφορές των πελατών μας και να διαχειριστούμε διαγωνισμούς που διεξάγουμε από καιρό σε καιρό.

•  επεξεργασία πληρωμών για ορισμένες αγορές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο Energy Prime.

•  τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου που μας επιτρέπει να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας κατά τη διάρκεια εκτεταμένων ωρών ·

•  παρέχοντας μας λογισμικό, ώστε να μπορούμε να εκτελούμε συγκρίσεις και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

•  τήρηση αρχείων σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε και, εάν αποφασίσετε να αγοράσετε μέσω μας, την αγορά του προϊόντος σας.

•  παρακολουθώντας τις τηλεφωνικές μας κλήσεις για ποιοτικό έλεγχο και εκπαιδευτικούς σκοπούς, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτηση πελατών μας.

•  παρέχοντας μας λογισμικό διαχείρισης γραφείου, όπως email

•  παρέχοντας μας λογισμικό που υποστηρίζει την επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων πληροφορικής μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών cloud που φιλοξενούνται στην Αυστραλία και

•  υποστήριξη ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων άμεσου μάρκετινγκ, όπως αποστολή email μάρκετινγκ.

 

Μοιραζόμαστε επίσης προσωπικές πληροφορίες με άλλες εταιρείες του ομίλου Energy Prime για τους σκοπούς που έχουμε ήδη αναφέρει.

 

6. Άμεσο μάρκετινγκ

 

Χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η Energy Prime και τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Όταν επικοινωνούμε μαζί σας μπορεί να είναι μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, email, SMS ή κοινωνικών μέσων. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης από τη λήψη υλικού μάρκετινγκ από εμάς παρατίθενται παρακάτω.

 

Εάν θέλετε να μάθετε πώς αποκτήσαμε τα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο απορρήτου μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που παρέχονται παρακάτω.

 

7. Χρήση κυβερνητικών αναγνωριστικών

 

Ανάλογα με την υπηρεσία που ζητήσατε να παρέχουμε, ενδέχεται να συλλέξουμε αναγνωριστικά που σχετίζονται με την κυβέρνηση, όπως ο αριθμός άδειας οδήγησης ή την ταυτότητά σας. Συλλέγουμε τέτοιες λεπτομέρειες μόνο όταν είναι νόμιμο. Δεν χρησιμοποιούμε αναγνωριστικά που σχετίζονται με την κυβέρνηση ως δικό μας αναγνωριστικό ατόμων.

 

8. Ποιότητα και ασφάλεια δεδομένων

 

Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σας σε έντυπη μορφή ή / και σε ηλεκτρονική μορφή. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία προστατεύονται από κακή χρήση, παρέμβαση και απώλεια και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

 

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων ασφαλείας συστημάτων και επικοινωνιών, καθώς και την ασφαλή αποθήκευση εγγράφων σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, η πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία θα περιορίζεται σε αυτούς που έχουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση για πρόσβαση.

 

Βασιζόμαστε στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησής μας Επομένως, είναι πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που διατηρούμε να είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ανακριβή, ελλιπή, ξεπερασμένα και άσχετα ή παραπλανητικά, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο απορρήτου μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω και θα διορθώσουμε αυτές τις πληροφορίες εντός 30 ημερών από τη λήψη των πληροφοριών που χρειαζόμαστε για να αλλαγή.

 

Προτού διορθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα πρέπει να επαληθεύσουμε και να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας. Εάν κάποιος υποβάλει το αίτημα εκ μέρους σας, θα απαιτήσουμε την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή σας ή θα επικοινωνήσουμε απευθείας μαζί σας για να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας.

 

Εάν δεν συμφωνούμε ότι οι πληροφορίες πρέπει να διορθωθούν, θα σας γράψουμε για να σας ενημερώσουμε γιατί. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να μας ζητήσετε να συμπεριλάβουμε μια δήλωση με τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι πιστεύετε ότι είναι ανακριβής, ελλιπής, ξεπερασμένη, άσχετη ή παραπλανητική.

 

9. Χρήση ιστότοπου και Cookies

 

Ο ιστότοπός μας φιλοξενείται επαγγελματικά και λειτουργεί σε ασφαλές περιβάλλον. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει πάντα εγγενής κίνδυνος στη μετάδοση των προσωπικών σας στοιχείων μέσω του Διαδικτύου.

 

Τα cookies είναι πληροφορίες που κατεβάζει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας για να καταγράφει τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγησή σας. Άλλες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Energy Prime περιλαμβάνουν web beacons (που μπορεί να λειτουργούν σε συνδυασμό με cookie). Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των τεχνολογιών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το Energy Prime για τη βελτίωση και την προσαρμογή της εμπειρίας σας στον ιστότοπό μας. Επιπλέον, συλλέγουμε συγκεντρωτικά μη προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα από τον ιστότοπό μας για να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την παράδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας Energy Prime, παρέχοντας μια συνεπή εμπειρία και στοχευμένο μάρκετινγκ. Αυτές οι συγκεντρωτικές πληροφορίες βοηθούν το Energy Prime να βελτιώσει το περιεχόμενο και την πλοήγηση στον ιστότοπο.

 

Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να απορρίπτει και να αποκλείει cookie. Εάν αποφασίσετε να διαγράψετε ή να αποκλείσετε ορισμένα cookie, η εμπειρία σας στον ιστότοπό μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

 

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε από τους διαδικτυακούς πόρους μας, το σύστημά μας ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας για στατιστικούς σκοπούς, όπως:

 

•  διεύθυνση διακομιστή;

•  όνομα τομέα ανώτατου επιπέδου (για παράδειγμα .gr, .cy, .com, .gov, .au,, .uk, κ.λπ.);

•  την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας στον ιστότοπο ·

•  τις σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση και τα έγγραφα που κατεβάσατε κατά την επίσκεψή σας ·

•  τον προηγούμενο ιστότοπο που επισκεφτήκατε.

•  εάν έχετε επισκεφθεί προηγουμένως τον ιστότοπό μας · και

•  τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται.

 

10. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

 

Παρέχουμε συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων από τον ιστότοπό μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές απορρήτου ή τις πολιτικές αυτών των ιστότοπων τρίτων.

 

Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας και δεν αντιπροσωπεύουν την έγκριση του Energy Prime για οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο τρίτων. Σας συνιστούμε να αναθεωρήσετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων προτού τους παράσχετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

 

11. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία

 

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σχετικά με εσάς επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο απορρήτου μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που παρέχονται παρακάτω. Εντός περίπου δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε εάν χρειαζόμαστε πρόσθετες πληροφορίες για την επεξεργασία του αιτήματός σας και πόσο χρόνο θα διαρκέσουμε.

 

Μπορείτε να περιμένετε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες εντός 30 ημερών από την παροχή των πληροφοριών που χρειαζόμαστε για να βρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Προτού διαθέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε εσάς, θα πρέπει να επαληθεύσουμε και να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας. Εάν κάποιος υποβάλει το αίτημα εκ μέρους σας, θα απαιτήσουμε την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή σας ή θα επικοινωνήσουμε απευθείας μαζί σας για να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να αρνηθούμε να σας δώσουμε πρόσβαση σε ορισμένες ή όλες τις πληροφορίες που έχετε ζητήσει. Για παράδειγμα, όπου δεν καταφέραμε να επαληθεύσουμε και να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, εάν η παροχή πρόσβασης θα είχε παράλογο αντίκτυπο στο απόρρητο των άλλων. Η παροχή πρόσβασης θα αποκάλυπτε αξιολογητικές πληροφορίες σε σχέση με μια εμπορικά ευαίσθητη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 

Εάν αρνηθούμε ή περιορίσουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες που έχετε ζητήσει, θα σας δώσουμε γραπτούς λόγους για αυτήν την απόφαση όταν απαντήσουμε στο αίτημά σας.

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία παρέχεται δωρεάν. Μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις όπου, λόγω της φύσης του αιτήματός σας, ενδέχεται να χρειαστεί να χρεώσουμε μια χρέωση για να καλύψουμε τον χρόνο που θα χρειαστεί να αφιερώσουμε για να συγκεντρώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή να τα τοποθετήσουμε σε μια μορφή στην οποία μπορούμε να τα στείλουμε εσείς (είτε κατόπιν αιτήματός σας είτε για να διατηρήσετε την ασφάλεια των πληροφοριών). Θα σας ενημερώσουμε πριν αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το αίτημά σας, ώστε να μπορείτε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση.

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σχετικά με εσάς επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο απορρήτου μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που παρέχονται παρακάτω." 

 

Δεν έχουν μόνο το δικαίωμα πρόσβασης, αλλά έχουν και " την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων." (Article 13(2)(b) of the EU Regulation)

 

12. Πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία περί απορρήτου

 

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο απορρήτου μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέξαμε ή χειριστήκαμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα διερευνήσουμε το παράπονό σας και μπορείτε να περιμένετε γραπτή απάντηση από εμάς εντός 30 ημερών. Εάν μετά την αρχική αξιολόγηση της καταγγελίας σας αποφασίσουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες ή ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να σας απαντήσουμε, θα σας ενημερώσουμε εντός λίγων ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας σας.

 

Εάν θεωρείτε ότι οι ανησυχίες σας για το απόρρητο δεν έχουν επιλυθεί ικανοποιητικά από εμάς ή θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο της Ελληνική Αρχής - Οργανισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR – ΓΚΠΔ DPO στο +30-210 6475600 ή να επισκεφτείτε τον ιστότοπό τους στη διεύθυνση https://www.dpa.gr/

 

13. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

 

Αν εσύ:

 

•  έχετε απορίες, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με τον τρόπο συλλογής ή διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων από την Energy Prime.

•  θα ήθελα να ζητήσω ένα έντυπο αντίγραφο αυτής της πολιτικής απορρήτου ή να συζητήσουμε τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν την πολιτική ή ζητήματα απορρήτου γενικά. ή

•  θα ήθελα να ζητήσω πρόσβαση ή διόρθωση των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.

 

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο απορρήτου μας:

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: privacy@energyprime.gr