Μισό λεπτό,

το λογισμικό μας επεξεργάζει όλες τις προσφορές και όλους τους παρόχους της αγοράς, σε πραγματικό χρόνο...

Το λογισμικό μας έχει αναπτυχθεί με βάση τα εθνικά δεδομένα NILM με απόδοση ακρίβειας αλγόριθμου 99,7%

Έκδοση 1.6 (2021)