Για κατάργηση εγγραφής 

Έχετε απεγγραφεί επιτυχώς

Χρησιμοποιήστε το Energy Prime Compare όταν μετακομίζετε ή όταν θέλετε να μειώσετε το κόστος των λογαριασμών σας
Electricity-bill.jpg